Kategorier
nyheter

Förskolepersonal får snabb vårdutbildning

Ska kunna kallas in på exempelvis boenden för äldre eller inom LSS.

Från vänster: Rose-Mari Jonsdotter, rektor för vuxenutbildningen på Stjerneskolan, Tina Bood anställd inom förskoleverksamheten i Torsby och läraren Kristina Åslund.

Lyssna: Vårdpersonal snabbutbildas

Ska kunna kallas in på exempelvis boenden för äldre eller inom LSS.